Home

JOUW PARTNER VOOR 

ASBESTVERWIJDERING

ONZE SERVICE


Bij ons kan je terecht voor een totaalpakket inzake asbest:

van het opstellen van een inventaris en beheersplan van een gebouw

tot het verwijderen en saneren van asbesthoudende materialen.

asbestinventaris


Het volledige gebouw wordt grondig geïnspecteerd om te kijken of er al dan niet asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Er worden indien nodig monsters genomen die dan door een erkend laboratorium worden gecontroleerd. Via de inventaris krijgt u een duidelijk zicht op de aanwezigheid van asbest in het gebouw.

VERPLICHT VOOR ELKE WERKGEVER!

asbestbeheersplan


Is er asbest aanwezig in uw gebouw? Wij bekijken wat de toestand van het materiaal is en welke risico's er zijn op het vrijkomen van asbestvezels. We maken een actieplan op met per soort asbestmateriaal de verplichte preventie-maatregelen, tips voor onderhoud en nazicht en indien nodig overzicht van te verwijderen materialen.

VERPLICHT VOOR ELKE WERKGEVER!

asbestverwijdering


Hoe meer het asbesthoudend materiaal verweerd is, hoe delicater het is om dit materiaal op een veilige wijze te verwijderen (zonder dat er asbestvezels vrijkomen).

Er bestaan verschillende technieken om asbest te verwijderen. Het verwijderen moet uitgevoerd worden conform de voorschriften van de Codex Welzijn op het werk, boek VI, titel 3 en 4.

asbestsanering


Als er asbestvezels zijn vrijgekomen, bijvoorbeeld bij brand of bij calamiteiten (zoals het instorten van asbesthoudende materialen of het onvakkundig proberen te verwijderen van asbestmateriaal waarbij er nog vezels vrijgekomen zijn), dan moet er een onderzoek uitgevoerd worden gevolgd door een grondige sanering waarbij alle asbestvezels nauwkeurig worden verwijderd.

HOE GAAN WE TEWERK?


Plaatsbezoek


Gedetailleerd voorstel


Uitvoering

OVER ASBEST


Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Vroeger werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico's van asbest. De Vlaamse overheid neemt extra maatregelen om tegen 2040 Vlaanderen 'asbestvrij' te krijgen.


In 2005 werd het op de markt brengen en het gebruik van asbest verboden. Vandaar dat blootstelling aan asbest vandaag de dag voornamelijk plaatsvindt tijdens werkzaamheden zoals schoonmaak, reparatie, verwijdering, renovatie en het slopen en storten van asbesthoudende materialen.


Asbest kan voorkomen in veel toepassingen, in diverse materialen. Een aantal voorbeelden: golfplaten, leien, onderdakplaten, schoorsteen- of rioleringsbuizen, warmte-isolatie, vezelplaten, koorden, doeken, spuitasbest, bitumen, lijmen, etc.


Het is van groot belang om eerst zeker te zijn of het al dan niet om asbest gaat, en vervolgens te zorgen voor een adequate en vakkundige fixatie of verwijdering. Laat dit werk over aan specialisten, die hiervoor opgeleid zijn!

Asbest-Stop BVBA is hiervoor uw partner.

VERWIJDEREN VAN ASBEST


Het is belangrijk dat de asbesthoudende materialen op een correcte wijze verwijderd worden.

Laat dit werk dus over aan specialisten, zodat er geen schadelijke asbestvezels vrijkomen.

Er zijn verschillende methoden om asbestmaterialen te verwijderen.

EENVOUDIGE HANDELINGEN


De techniek van de eenvoudige handelingen is een asbestverwijderingsmethode die bestaat uit een schone, voorzichtige demontage van de asbesthoudende materialen waarbij het risico op vrijkomen van asbest in elk geval zo beperkt is dat de drempelwaarde van 0,01 vezel per cm³ niet overschreden wordt.


Deze techniek mag uitsluitend toegepast worden voor de asbestverwijderingswerken die vermeld staan in bijlage VI.3-2 van de Codex.


Dergelijke werken moeten uitgevoerd worden door personen die hiervoor elk jaar 8 uur opleiding gevolgd hebben.

COUVEUSEZAK-METHODE


De couveusezakmethode mag enkel toegepast worden om asbesthoudende materialen rond leidingen weg te halen.


Via deze techniek worden de asbestvezels lokaal omhuld door de thermisch geïsoleerde leidingen te omringen met een speciale ondoordringbare zak, waarin zich handschoenen en een gereedschapszakje bevindt om de werken te kunnen uitvoeren.


Dergelijke werken mogen enkel door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd worden.


HERMETISCH AFGESLOTEN ZONE


De methode van de hermetisch afgesloten zone wordt gebruikt voor de toepassingen waarvoor de twee andere technieken niet voldoen. Het gaat om losgebonden of hechtgebonden maar beschadigde materialen.


De plaatsen waar deze materialen voorkomen worden volledig omhuld, waarbij de werkzone in onderdruk gebracht wordt met een afzuigsysteem met een absoluutfilter.


Dergelijke werken mogen enkel door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd worden.


ASBEST-STOP BVBA

BTW BE 0687.690.606

Industrielaan 18, 8810 Lichtervelde

T 0472 13 60 38

info@asbest-stop.be

webdesign by 2live.be