Home

ASBESTVERWIJDERING

EENVOUDIGE HANDELINGEN

ONZE SERVICE

asbestverwijdering via eenvoudige handelingen


Hoe meer het asbesthoudend materiaal verweerd is, hoe delicater het is om dit materiaal op een veilige wijze te verwijderen (zonder dat er asbestvezels vrijkomen). Er bestaan verschillende technieken om asbest te verwijderen. Het verwijderen moet uitgevoerd worden conform de voorschriften van de Codex Welzijn op het werk, boek VI, titel 3 en 4.


De techniek van de eenvoudige handelingen is een asbestverwijderingsmethode die bestaat uit een schone, voorzichtige demontage van de asbesthoudende materialen waarbij het risico op vrijkomen van asbest in elk geval zo beperkt is dat de drempelwaarde van 0,01 vezel per cm┬│ niet overschreden wordt. Deze techniek mag uitsluitend toegepast worden voor de asbestverwijderingswerken die vermeld staan in bijlage VI.3-2 van de Codex


Dergelijke werken moeten uitgevoerd worden door personen die hiervoor elk jaar 8 uur opleiding gevolgd hebben.

Onze medewerkers voldoen aan deze opleidingsvereiste.


Als het asbest niet via eenvoudige handelingen kan verwijderd worden, moet dit door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd worden. 

asbestinventaris


Het volledige gebouw wordt grondig geïnspecteerd om te kijken of er al dan niet asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Er worden indien nodig monsters genomen die dan door een erkend laboratorium worden gecontroleerd. Via de inventaris krijgt u een duidelijk zicht op de aanwezigheid van asbest in het gebouw.

VERPLICHT VOOR ELKE WERKGEVER!

asbestbeheersplan


Is er asbest aanwezig in uw gebouw? Wij bekijken wat de toestand van het materiaal is en welke risico's er zijn op het vrijkomen van asbestvezels. We maken een actieplan op met per soort asbestmateriaal de verplichte preventie-maatregelen, tips voor onderhoud en nazicht en indien nodig overzicht van te verwijderen materialen.

VERPLICHT VOOR ELKE WERKGEVER!

HOE GAAN WE TEWERK?


Plaatsbezoek


Gedetailleerd voorstel


Uitvoering

OVER ASBEST


Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Vroeger werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico's van asbest. De Vlaamse overheid neemt extra maatregelen om tegen 2040 Vlaanderen 'asbestvrij' te krijgen.


In 2005 werd het op de markt brengen en het gebruik van asbest verboden. Vandaar dat blootstelling aan asbest vandaag de dag voornamelijk plaatsvindt tijdens werkzaamheden zoals schoonmaak, reparatie, verwijdering, renovatie en het slopen en storten van asbesthoudende materialen.


Asbest kan voorkomen in veel toepassingen, in diverse materialen. Een aantal voorbeelden: golfplaten, leien, onderdakplaten, schoorsteen- of rioleringsbuizen, warmte-isolatie, vezelplaten, koorden, doeken, spuitasbest, bitumen, lijmen, etc.


Het is van groot belang om eerst zeker te zijn of het al dan niet om asbest gaat, en vervolgens te zorgen voor een adequate en vakkundige fixatie of verwijdering. Laat dit werk over aan specialisten, die hiervoor opgeleid zijn!

Asbest-Stop BVBA is hiervoor uw partner.